Directory Tree

.
├── [Dec 29 13:40]  index.html
├── [Dec 28 23:38]  misc screenshot movies
│   ├── [Dec 27 17:36]  drowncrops
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0090_Screen Shot 2018-09-05 at 8.13.16 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0089_Screen Shot 2018-09-05 at 8.12.06 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0088_Screen Shot 2018-09-05 at 8.11.59 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0086_Screen Shot 2018-09-05 at 8.11.04 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0085_Screen Shot 2018-09-05 at 8.10.03 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0084_Screen Shot 2018-09-05 at 8.09.45 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0083_Screen Shot 2018-09-05 at 8.09.28 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0082_Screen Shot 2018-09-05 at 8.08.30 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0081_Screen Shot 2018-09-05 at 8.06.12 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0080_Screen Shot 2018-09-05 at 8.06.06 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0079_Screen Shot 2018-09-05 at 8.05.50 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0078_Screen Shot 2018-09-05 at 8.05.32 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0077_Screen Shot 2018-09-05 at 8.04.57 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0076_Screen Shot 2018-09-05 at 8.02.34 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0075_Screen Shot 2018-09-05 at 7.58.53 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0074_Screen Shot 2018-09-05 at 7.58.44 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0073_Screen Shot 2018-09-05 at 7.58.24 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0072_Screen Shot 2018-09-05 at 7.58.02 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0070_Screen Shot 2018-09-05 at 7.55.19 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0069_Screen Shot 2018-09-05 at 7.52.52 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0067_Screen Shot 2018-09-05 at 7.50.35 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0066_Screen Shot 2018-09-05 at 7.48.24 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0065_Screen Shot 2018-09-05 at 7.44.08 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0063_Screen Shot 2018-09-05 at 7.43.05 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0059_Screen Shot 2018-09-05 at 7.36.54 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0057_Screen Shot 2018-09-05 at 7.35.20 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0056_Screen Shot 2018-09-05 at 7.34.44 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0053_Screen Shot 2018-09-05 at 7.31.16 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0052_Screen Shot 2018-09-05 at 6.44.34 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0051_Screen Shot 2018-09-05 at 6.43.40 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0050_Screen Shot 2018-09-05 at 6.43.18 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0047_Screen Shot 2018-09-05 at 6.39.32 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0046_Screen Shot 2018-09-05 at 6.35.33 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0045_Screen Shot 2018-09-05 at 6.34.33 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0043_Screen Shot 2018-09-05 at 6.32.25 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0040_Screen Shot 2018-09-05 at 6.27.59 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0039_Screen Shot 2018-09-05 at 6.27.39 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0038_Screen Shot 2018-09-05 at 6.26.54 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0036_Screen Shot 2018-09-05 at 6.24.11 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0035_Screen Shot 2018-09-05 at 6.23.27 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0032_Screen Shot 2018-09-05 at 6.18.23 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0031_Screen Shot 2018-09-05 at 6.17.43 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0030_Screen Shot 2018-09-05 at 6.15.12 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0029_Screen Shot 2018-09-05 at 6.14.21 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0028_Screen Shot 2018-09-05 at 6.13.13 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0027_Screen Shot 2018-09-05 at 6.11.18 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0026_Screen Shot 2018-09-05 at 6.08.50 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0025_Screen Shot 2018-09-05 at 6.07.56 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0024_Screen Shot 2018-09-05 at 6.07.33 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0023_Screen Shot 2018-09-05 at 6.07.05 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0022_Screen Shot 2018-09-05 at 6.06.45 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0018_Screen Shot 2018-09-05 at 5.42.06 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0017_Screen Shot 2018-09-05 at 5.39.29 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0016_Screen Shot 2018-09-05 at 5.37.55 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0013_Screen Shot 2018-08-23 at 2.57.12 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0010_Screen Shot 2018-08-23 at 2.55.26 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0008_Screen Shot 2018-08-23 at 2.53.04 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0006_Screen Shot 2018-08-23 at 2.52.28 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0004_Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.45 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0002_Screen Shot 2018-08-23 at 2.19.48 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0001_Screen Shot 2018-08-23 at 2.14.37 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0087_Screen Shot 2018-09-05 at 8.09.34 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0084_Screen Shot 2018-09-05 at 8.07.55 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0082_Screen Shot 2018-09-05 at 8.03.50 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0080_Screen Shot 2018-09-05 at 8.00.26 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0079_Screen Shot 2018-09-05 at 8.00.04 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0078_Screen Shot 2018-09-05 at 7.59.35 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0077_Screen Shot 2018-09-05 at 7.59.07 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0075_Screen Shot 2018-09-05 at 7.57.06 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0074_Screen Shot 2018-09-05 at 7.56.02 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0073_Screen Shot 2018-09-05 at 7.55.47 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0072_Screen Shot 2018-09-05 at 7.52.01 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0070_Screen Shot 2018-09-05 at 7.49.21 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0068_Screen Shot 2018-09-05 at 7.44.22 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0067_Screen Shot 2018-09-05 at 7.42.19 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0065_Screen Shot 2018-09-05 at 7.37.36 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0064_Screen Shot 2018-09-05 at 7.35.56 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0063_Screen Shot 2018-09-05 at 7.34.33 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0062_Screen Shot 2018-09-05 at 7.34.11 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0054_Screen Shot 2018-09-05 at 6.38.09 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0050_Screen Shot 2018-09-05 at 6.26.38 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0049_Screen Shot 2018-09-05 at 6.25.31 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0048_Screen Shot 2018-09-05 at 6.25.04 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0047_Screen Shot 2018-09-05 at 6.24.48 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0046_Screen Shot 2018-09-05 at 6.21.56 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0045_Screen Shot 2018-09-05 at 6.18.30 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0043_Screen Shot 2018-09-05 at 6.15.50 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0042_Screen Shot 2018-09-05 at 6.13.56 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0038_Screen Shot 2018-09-05 at 6.08.05 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0037_Screen Shot 2018-09-05 at 6.05.46 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0035_Screen Shot 2018-09-05 at 6.03.14 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0032_Screen Shot 2018-09-05 at 6.00.31 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0031_Screen Shot 2018-09-05 at 6.00.13 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0030_Screen Shot 2018-09-05 at 5.59.54 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0029_Screen Shot 2018-09-05 at 5.59.33 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0026_Screen Shot 2018-09-05 at 5.40.28 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0025_Screen Shot 2018-09-05 at 5.40.05 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0024_Screen Shot 2018-09-05 at 5.38.54 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0022_Screen Shot 2018-08-23 at 2.55.53 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0021_Screen Shot 2018-08-23 at 2.53.36 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0018_Screen Shot 2018-08-23 at 2.31.22 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0016_Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.26 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0015_Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.21 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0011_Screen Shot 2018-08-23 at 2.24.47 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0009_Screen Shot 2018-08-23 at 2.21.28 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0004_Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.17 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0003_Screen Shot 2018-08-23 at 2.16.46 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0002_Screen Shot 2018-08-23 at 2.15.47 PM.png.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0001_Screen Shot 2018-08-23 at 2.15.34 PM.png.jpg
│   │   └── [Sep  5  2018]  newdrownscreens_0000_Screen Shot 2018-08-23 at 2.14.58 PM.png.jpg
│   ├── [Dec  4 01:33]  eMyOTUAjH_nAcmKm.mp4
│   ├── [Dec  4 01:01]  5FbaFQTBeAdR1L5t.mp4
│   ├── [Sep  8 01:50]  glofi_beats copy rf19.00.mp4
│   ├── [Aug 21 16:20]  SC2_daily-3.mpg
│   ├── [Aug 21 16:20]  HC2_daily-2.mpg
│   ├── [Aug 21 16:19]  HC1_daily-3.mpg
│   ├── [Aug 20 20:27]  SC2_daily-2-8-18.mov
│   ├── [Aug 20 20:27]  APF_daily-1-8-19.mov
│   ├── [Aug 20 20:27]  SC2_daily-2.mpg
│   ├── [Aug 20 20:26]  APF_daily-1.mpg
│   ├── [Aug 20 20:25]  HC1_daily-28-19.mov
│   ├── [Aug 20 20:25]  HC2_daily-8-19.mov
│   ├── [Aug 20 20:25]  SC_daily-1.mpg
│   ├── [Aug 20 20:25]  HC1_daily-2.mpg
│   ├── [Aug 20 20:24]  HC2_daily-1.mpg
│   ├── [Aug 20 11:19]  lickhc1_8-18.mov
│   ├── [Aug 20 11:19]  SC_daily.mpg
│   ├── [Aug 20 11:18]  lick_8-18.mov
│   ├── [Aug 20 11:18]  SC2_daily-1.mpg
│   ├── [Aug 20 11:18]  HC1_daily-1.mpg
│   ├── [Aug 20 11:17]  HC2_daily.mpg
│   ├── [Aug 19 23:18]  APF_daily.mpg
│   ├── [Aug 19 23:17]  SC2_daily.mpg
│   ├── [Aug 19 23:16]  HC1_daily.mpg
│   ├── [Jul 22 19:09]  clouds.webp
│   ├── [Jun 27 22:24]  Everest_Font_test_1.pdf
│   ├── [May 21  2020]  IS760q619uu8ga1000000000.webp
│   ├── [May 21  2020]  ISzjx2nc4ae8ih0000000000.webp
│   ├── [May 21  2020]  ISr1exkdl8r3bv0000000000.webp
│   ├── [Oct 22  2019]  tree_capcha.mov
│   ├── [Feb 20  2019]  public(1).pdf
│   ├── [Dec 18  2018]  rockss.mov
│   ├── [Sep  5  2018]  drowning2
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.09.34 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.09.10 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.08.04 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.07.55 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.07.26 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.03.50 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.01.08 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.00.26 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 8.00.04 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.59.35 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.59.07 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.57.51 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.57.06 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.56.02 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.55.47 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.52.01 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.50.09 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.49.21 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.49.01 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.44.22 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.42.19 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.38.41 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.37.36 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.35.56 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.34.33 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.34.11 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.33.34 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.32.05 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 7.30.08 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.45.30 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.44.09 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.41.47 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.38.24 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.38.09 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.37.03 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.36.44 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.36.11 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.26.38 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.25.31 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.25.04 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.24.48 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.21.56 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.18.30 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.16.18 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.15.50 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.13.56 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.12.56 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.12.07 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.10.05 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.08.05 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.05.46 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.04.28 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.03.14 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.02.44 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.00.55 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.00.31 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 6.00.13 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.59.54 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.59.33 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.59.13 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.43.04 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.40.28 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.40.05 PM.png
│   │   ├── [Sep  5  2018]  Screen Shot 2018-09-05 at 5.38.54 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.58.07 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.55.53 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.53.36 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.53.23 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.51.03 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.31.22 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.55 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.26 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.29.21 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.27.09 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.25.36 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.25.21 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.24.47 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.23.20 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.21.28 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.59 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.25 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.23 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.21 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.20.17 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.16.46 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.15.47 PM.png
│   │   ├── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.15.34 PM.png
│   │   └── [Aug 23  2018]  Screen Shot 2018-08-23 at 2.14.58 PM.png
│   ├── [Aug 28  2018]  ezgif-4-a20b997368.gif
│   ├── [Jun  4  2018]  Jun 04, 2018 12:58.gif
│   ├── [Nov 20  2017]  nonsolid rock.mov
│   ├── [Nov 20  2017]  fire.mov
│   ├── [Jul 21  2016]  IMG_2210.MOV
│   ├── [Apr 29  2016]  fvdscxz (online-video-cutter.com).mp4
│   └── [Feb  4  2015]  tempimage_project.psd
├── [Oct 17 10:24]  shell_song
│   ├── [Oct 23 04:52]  index.html
│   ├── [Oct 23 04:47]  1017.js
│   ├── [Oct 17 10:13]  audio_10_17
│   │   ├── [Oct 17 10:09]  10-17-39.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-38.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-37.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-36.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-35.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-34.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-33.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-32.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-31.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-30.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-29.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-28.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-27.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-26.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-25.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-24.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-23.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-22.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-21.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-20.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-9.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-19.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-18.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-17.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-16.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-15.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-14.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-13.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-12.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-11.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-10.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-8.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-7.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-6.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-5.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-4.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-3.mp3
│   │   ├── [Oct 17 10:08]  10-17-2.mp3
│   │   └── [Oct 17 10:08]  10-17-1.mp3
│   ├── [Oct 15 02:05]  testnarrative.js
│   ├── [Oct 14 07:49]  save.html
│   ├── [Oct 14 04:15]  audio
│   │   ├── [Oct 14 04:13]  19_years_old.mp3
│   │   ├── [Oct 14 04:13]  intro2.mp3
│   │   ├── [Oct 14 04:13]  intro.mp3
│   │   ├── [Oct 14 04:13]  faceblind.mp3
│   │   └── [Oct 14 04:12]  art_school.mp3
│   └── [Oct 14 01:29]  testnarrative.json
├── [Sep 25 10:04]  stgorans.html
├── [Jul 29 16:38]  moha_website.zip
├── [Jul 29 16:18]  moha_website
│   ├── [Aug 15 19:22]  index.html
│   ├── [Jul 29 16:34]  forms
│   │   ├── [Jul 29 16:38]  apply.html
│   │   └── [Jul 29 16:33]  index.html
│   └── [Jul 29 16:18]  style
│       ├── [Jul 29 16:09]  style.css
│       ├── [Feb 12  2020]  icon.png
│       └── [Oct 25  2018]  MoHA_logo-horizontal-blue-HIGH_RES.png
├── [Jun 17  2020]  4-6-4-7-1-8-4-6-2646471846_30.slowed_x2.00_x2.00_x2.00_x2.00_x1.00-13-1.mp4
├── [Jun  2  2020]  image-scrubber-older
│   ├── [Jun  2  2020]  sw.js
│   ├── [Jun  2  2020]  scripts
│   │   ├── [Jun  2  2020]  css.css
│   │   ├── [Jun  2  2020]  stackblur.js
│   │   ├── [Jun  2  2020]  manifest.json
│   │   └── [Jun  1  2020]  exif.js
│   ├── [Jun  2  2020]  index.html
│   ├── [Jun  2  2020]  README.md
│   ├── [Jun  2  2020]  scrubber_logo_ios_homescreen.png
│   ├── [Jun  2  2020]  scrubber_logo.svg
│   ├── [Jun  2  2020]  scrubber_logo.png
│   ├── [Jun  2  2020]  image-samples
│   │   ├── [Jun  2  2020]  C _fakepath_rpcks.jpg
│   │   ├── [Jun  2  2020]  C _fakepath_Screen Shot 2020-06-01 at 12.24.43 AM.png
│   │   ├── [Jun  2  2020]  C _fakepath_Screen Shot 2017-07-08 at 7.17.59 PM.png
│   │   └── [Jun  2  2020]  C _fakepath_EYf0Jm0U0AALSmE.jpg
│   └── [Jun  2  2020]  LICENSE
├── [May 30  2020]  imageprocessing
│   ├── [May 30  2020]  index.html
│   └── [May 30  2020]  exif.js
├── [May  6  2020]  EMSI
│   └── [Jan 13  2020]  index.html
├── [Apr  5  2020]  fuzzy
│   ├── [Apr  6  2020]  info.json
│   ├── [Apr  6  2020]  index.html
│   ├── [Apr  5  2020]  page
│   │   ├── [Jun  7  2020]  images
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  cube_glitched.png
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  cube.png
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  download.png
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  glitched.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  hand.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  avocado.jpg
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  associate.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  full.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  institutional.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  supporting.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  unifont.png
│   │   │   ├── [Mar 11  2020]  ibm.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  extend.gif
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  USASCII_code_chart.png
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  china_code.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  jacquard.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  baudot.png
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  Morse_Code.svg.png
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  god_2.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  god_1.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  morse.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  computers.png
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  layers.jpg
│   │   │   ├── [Mar  8  2020]  vnc01.jpg
│   │   │   └── [Mar  8  2020]  dog.jpg
│   │   ├── [Apr  6  2020]  5.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  1.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  credits.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  4.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  0.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  3.html
│   │   ├── [Apr  6  2020]  2.html
│   │   ├── [Apr  5  2020]  pages.css
│   │   ├── [Apr  5  2020]  pngdata.html
│   │   ├── [Mar 12  2020]  textcode
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  style.css
│   │   │   ├── [Apr  5  2020]  index.html
│   │   │   ├── [Feb  2  2020]  sketch.js
│   │   │   ├── [Feb  2  2020]  p5.sound.min.js
│   │   │   ├── [Feb  2  2020]  p5.min.js
│   │   │   └── [Feb  2  2020]  p5.dom.min.js
│   │   └── [Mar  8  2020]  pages.js
│   ├── [Mar  8  2020]  style.css
│   └── [Mar  7  2020]  js
│       ├── [Apr  6  2020]  google-docs-site.1.0.js
│       └── [Jan 26  2016]  vendor
│           ├── [Jan 26  2016]  modernizr-2.8.3.min.js
│           ├── [Jan 26  2016]  jquery.ui.touch-punch.min.js
│           └── [Jan 26  2016]  jquery-1.11.2.min.js
├── [Feb 23  2020]  mediacult
│   └── [Feb 23  2020]  index.html
├── [Feb 22  2020]  pittsburgh_guide.html
├── [Feb 21  2020]  excap
│   ├── [Oct 30  2015]  4.jpg
│   ├── [Oct 30  2015]  3.jpg
│   ├── [Oct 30  2015]  1.jpg
│   ├── [Oct 28  2015]  4.png
│   ├── [Oct 28  2015]  3.png
│   └── [Oct 28  2015]  1.png
├── [Feb 21  2020]  directory.html
├── [Feb 21  2020]  books.html
├── [Feb 21  2020]  cursorbook.pdf
├── [Feb 21  2020]  never.pdf
├── [Feb 21  2020]  no_people.pdf
├── [Feb 21  2020]  across.pdf
├── [Feb 21  2020]  search.html
├── [Feb 21  2020]  bot
│   ├── [Feb 21  2020]  index.html
│   ├── [Feb 21  2020]  talk.html
│   ├── [Feb 21  2020]  MITbotsummittext.rtf
│   ├── [Nov  8  2014]  s.js~
│   ├── [Nov  8  2014]  s.js
│   ├── [Nov  8  2014]  pixel.png
│   ├── [Nov  8  2014]  map.gif
│   ├── [Nov  8  2014]  index.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  icons.jpg
│   ├── [Nov  8  2014]  icon.jpg
│   ├── [Nov  8  2014]  horse.jpg
│   ├── [Nov  8  2014]  error.png
│   ├── [Nov  8  2014]  cave.jpg
│   ├── [Nov  8  2014]  auto.png
│   ├── [Nov  8  2014]  9.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  9.html
│   ├── [Nov  8  2014]  8.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  8.html
│   ├── [Nov  8  2014]  7.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  7.html
│   ├── [Nov  8  2014]  6.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  6.html
│   ├── [Nov  8  2014]  5.jpg
│   ├── [Nov  8  2014]  5.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  5.html
│   ├── [Nov  8  2014]  4.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  4.html
│   ├── [Nov  8  2014]  3.html~
│   ├── [Nov  8  2014]  3.html
│   ├── [Nov  8  2014]  2.html~
│   └── [Nov  8  2014]  2.html
├── [Feb 21  2020]  sunlight.html
├── [Feb 14  2020]  lay
│   ├── [Jan 19  2020]  inflor2
│   │   ├── [Jan 19  2020]  clouds
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud9.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud8.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud7.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud6.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud5.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud41.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud40.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud4.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud39.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud38.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud37.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud36.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud35.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud34.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud33.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud32.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud31.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud30.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud3.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud29.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud28.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud27.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud26.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud25.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud24.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud23.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud22.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud21.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud20.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud2.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud19.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud18.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud17.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud16.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud15.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud14.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud13.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud12.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud11.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud10.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud1.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  testcloud0.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  ratelimit.png
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  no.jpg
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  cloudwalk.js
│   │   │   └── [Aug 14  2016]  cloudwalk.html
│   │   ├── [Jan 19  2020]  bells
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  z.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  y.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  w.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  v.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  u.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  s.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  r.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  q.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  p.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  o.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  n.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  m.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  l.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  k.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  j.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  i.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  h.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  g.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  f.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  e.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  d.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  c.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  bells.js
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  bells.html~
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  b.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  a.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  9.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  8.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  7.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  6.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  5.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  4.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  3.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  2.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  1.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  0.mp3
│   │   │   ├── [Aug 14  2016]  ,.mp3
│   │   │   └── [Aug 14  2016]  !.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  word_list.html
│   │   ├── [Aug 14  2016]  windowdeter.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  wallpaper_groups.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  telescope.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  subpanels.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  stepplain.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  stepforest.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  stepcity.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  stainedglassdeter.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  sigildeter.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  possible_staircases_03.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  plain.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  perlin.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  mousetrap.min.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  mothdeterdither.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  just_exchanges_01.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  jupiter_clock.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  jquery.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  inflorescence.html
│   │   ├── [Aug 14  2016]  index.html
│   │   ├── [Aug 14  2016]  growing_plant.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  forest.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  dither.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  diffusiondither.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  deterministicRandom.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  descriptions.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  descriptions.html
│   │   ├── [Aug 14  2016]  description_word_list.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  description_sentence_list.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  dance_instructions.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  comet.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  clock.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  clock.html
│   │   ├── [Aug 14  2016]  city.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  buzz.min.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  body.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  bezier.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  automaticDrawing03.js
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a9.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a8.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a7.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a6.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a5.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a4.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a3.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a2.mp3
│   │   ├── [Aug 14  2016]  a1.mp3
│   │   └── [Aug 14  2016]  a0.mp3
│   ├── [Jan 19  2020]  images
│   │   ├── [Jan 19  2020]  restatictext
│   │   │   ├── [Dec 21  2014]  illustration3.png
│   │   │   ├── [Dec 21  2014]  illustration2.png
│   │   │   ├── [Dec 21  2014]  illustration1.png
│   │   │   └── [Dec 21  2014]  illustration0.png
│   │   └── [Dec 21  2014]  REPLACE.jpg
│   ├── [Jan 19  2020]  css
│   │   ├── [Dec 21  2014]  style3.css~
│   │   ├── [Dec 21  2014]  style3.css
│   │   ├── [Dec 21  2014]  style2.css~
│   │   ├── [Dec 21  2014]  style2.css
│   │   ├── [Dec 21  2014]  style1.css~
│   │   └── [Dec 21  2014]  style1.css
│   ├── [Jun  9  2018]  afterword.html
│   ├── [Jun  9  2018]  layout.html
│   ├── [Oct 19  2015]  automaticDrawing03.js
│   ├── [Dec 21  2014]  unicodetest.html
│   ├── [Dec 21  2014]  in1.html
│   ├── [Dec 21  2014]  library.js
│   ├── [Dec 21  2014]  libcontent.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  libcontent.js
│   ├── [Dec 21  2014]  layout.html~
│   ├── [Dec 21  2014]  underscore.js
│   ├── [Dec 21  2014]  um.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  um.js
│   ├── [Dec 21  2014]  test.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  test.js
│   ├── [Dec 21  2014]  sea.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  sea.js
│   ├── [Dec 21  2014]  sea.html~
│   ├── [Dec 21  2014]  sea.html
│   ├── [Dec 21  2014]  scissors.js
│   ├── [Dec 21  2014]  scissors.html
│   ├── [Dec 21  2014]  scissor.js
│   ├── [Dec 21  2014]  rotate.js
│   ├── [Dec 21  2014]  random.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  random.js
│   ├── [Dec 21  2014]  luggage.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  luggage.js
│   ├── [Dec 21  2014]  library.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  lays.html
│   ├── [Dec 21  2014]  gravedraw.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  gravedraw.js
│   ├── [Dec 21  2014]  graved.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  graved.js
│   ├── [Dec 21  2014]  census.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  census.js
│   ├── [Dec 21  2014]  cemetery.js~
│   ├── [Dec 21  2014]  cemetery.js
│   ├── [Dec 21  2014]  body.js~
│   └── [Dec 21  2014]  body.js
├── [Feb 14  2020]  collector
│   ├── [Jan 20  2020]  exports
│   │   └── [Apr 24  2015]  00.png
│   ├── [Apr 24  2015]  stepplain.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  stepforest.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  stepcity.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  plain.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  perlin.js
│   ├── [Apr 24  2015]  forest.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  deterministicRandom.js
│   ├── [Apr 24  2015]  collector_positional_seeding_02.js
│   ├── [Apr 24  2015]  collector_of_partial_knowledge_key_chart.html~
│   ├── [Apr 24  2015]  collector_of_partial_knowledge_key_chart.html
│   ├── [Apr 24  2015]  collector_of_partial_knowledge_key.html~
│   ├── [Apr 24  2015]  collector_of_partial_knowledge_key.html
│   ├── [Apr 24  2015]  city.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  buzz.min.js
│   ├── [Apr 24  2015]  b9.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b8.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b7.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b6.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b5.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b4.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b3.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b2.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b1.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  b0.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a9.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a8.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a7.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a6.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a5.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a4.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a3.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a2.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  a1.mp3
│   └── [Apr 24  2015]  a0.mp3
├── [Feb 14  2020]  old_public
│   ├── [Jan 19  2020]  webcam
│   │   ├── [Jan 19  2020]  src
│   │   │   ├── [Jan 19  2020]  be
│   │   │   │   └── [Jan 19  2020]  aboutme
│   │   │   │       └── [Jan 19  2020]  differenceKey
│   │   │   │           ├── [Jun 27  2014]  DifferenceKeyShader.as
│   │   │   │           └── [Jun 27  2014]  DifferenceImage.as
│   │   │   ├── [Jan 19  2020]  assets
│   │   │   │   ├── [Jan 19  2020]  differenceKey
│   │   │   │   │   ├── [Jun 27  2014]  differenceKeyFilter.pbk
│   │   │   │   │   └── [Jun 27  2014]  differenceKeyFilter.pbj
│   │   │   │   └── [Jun 27  2014]  pf_ronda_seven.ttf
│   │   │   └── [Jun 27  2014]  KeyingDemo.as
│   │   ├── [Jan 19  2020]  libs
│   │   │   ├── [Jun 27  2014]  MinimalComps.swc
│   │   │   ├── [Jun 27  2014]  library.swf
│   │   │   ├── [Jun 27  2014]  library.swc
│   │   │   └── [Jun 27  2014]  library.fla
│   │   ├── [Jan 19  2020]  html-template
│   │   │   ├── [Jan 19  2020]  js
│   │   │   │   ├── [Jun 27  2014]  swfobject.js
│   │   │   │   └── [Jun 27  2014]  swfaddress.js
│   │   │   ├── [Jun 27  2014]  index.template.html
│   │   │   └── [Jun 27  2014]  expressInstall.swf
│   │   ├── [Jun 27  2014]  KeyingDemo.as
│   │   ├── [Jun 27  2014]  DifferenceKeyShader.as
│   │   ├── [Jun 27  2014]  DifferenceImage.as
│   │   ├── [Jun 27  2014]  pf_ronda_seven.ttf
│   │   ├── [Jun 27  2014]  differenceKeyFilter.pbk
│   │   ├── [Jun 27  2014]  differenceKeyFilter.pbj
│   │   ├── [Jun 27  2014]  library.swf
│   │   ├── [Jun 27  2014]  MinimalComps.swc
│   │   ├── [Jun 27  2014]  library.swc
│   │   ├── [Jun 27  2014]  library.fla
│   │   ├── [Jun 27  2014]  swfobject.js
│   │   ├── [Jun 27  2014]  swfaddress.js
│   │   ├── [Jun 27  2014]  index.template.html
│   │   └── [Jun 27  2014]  expressInstall.swf
│   ├── [Jan 19  2020]  rocks
│   │   ├── [Feb 27  2013]  9.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  8.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  7.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  6.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  5.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  4.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  3.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  2.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  14.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  13.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  12.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  11.png
│   │   ├── [Feb 27  2013]  10.png
│   │   └── [Feb 27  2013]  1.png
│   ├── [Jan 19  2020]  js
│   │   ├── [Jan 19  2020]  realshadow
│   │   │   ├── [Feb 27  2013]  example.css
│   │   │   ├── [Feb 25  2013]  realshadow.js
│   │   │   └── [Feb 25  2013]  main.css
│   │   ├── [Feb 25  2013]  jquery.cycle.all.js
│   │   ├── [Feb 25  2013]  realshadow.js
│   │   ├── [Feb 25  2013]  jquery.ui.touch-punch.min.js
│   │   ├── [Feb 25  2013]  jquery-ui-1.9.2.custom.js
│   │   └── [Feb 25  2013]  jquery-1.8.3.js
│   ├── [Mar 26  2019]  video.html
│   ├── [Dec 20  2017]  ear.png
│   ├── [Jul  3  2014]  town.mp3
│   ├── [Feb 27  2013]  painting.html
│   ├── [Feb 25  2013]  texture3.png
│   ├── [Feb 25  2013]  texxrot.png
│   ├── [Feb 25  2013]  bgtexture2.png
│   ├── [Feb 25  2013]  texx.png
│   ├── [Feb 25  2013]  texturebw.png
│   ├── [Feb 25  2013]  rockfloat.gif
│   ├── [Feb 25  2013]  texture2.png
│   ├── [Feb 25  2013]  texture.png
│   ├── [Feb 25  2013]  drawing.html
│   └── [Feb 25  2013]  index.html
├── [Feb 14  2020]  artwriter
│   ├── [Feb 21  2020]  projects.html
│   ├── [Feb 14  2020]  samantha
│   │   ├── [Dec 13  2016]  samantha.html
│   │   └── [Dec 13  2016]  audio.m4a
│   ├── [Feb 14  2020]  hyunho
│   │   ├── [Dec 13  2016]  words2.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  words1.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  nonwords.png
│   │   └── [Dec 13  2016]  hyunho.html
│   ├── [Feb 12  2020]  joni
│   │   ├── [Dec 13  2016]  video.m4v
│   │   ├── [Dec 13  2016]  joni.html
│   │   ├── [Dec 13  2016]  2.png
│   │   └── [Dec 13  2016]  1.png
│   ├── [Jan 19  2020]  maya
│   │   ├── [Dec 13  2016]  maya.m4v
│   │   └── [Dec 13  2016]  maya.html
│   ├── [Jan 19  2020]  mariah
│   │   ├── [Dec 13  2016]  mariah.html
│   │   ├── [Dec 13  2016]  audio.mp3
│   │   ├── [Dec 13  2016]  4.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  3.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  2.jpg
│   │   └── [Dec 13  2016]  1.jpg
│   ├── [Jan 19  2020]  kevin
│   │   └── [Jan 19  2020]  01Pagemain
│   │       ├── [Jan 19  2020]  03Popup_indi_signs
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  virgo
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  taurus
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  scorpio
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  sagittarius
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  pisces
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  libra
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  leo
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  gemini
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  capricorn
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  cancer
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   ├── [Jan 19  2020]  aries
│   │       │   │   ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   │   │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   │   │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │   │   ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │   │   └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       │   └── [Jan 19  2020]  aquarius
│   │       │       ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │       │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │       │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │       │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       │       ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       │       └── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       ├── [Jan 19  2020]  libraries
│   │       │   ├── [Dec 13  2016]  p5.sound.js
│   │       │   ├── [Dec 13  2016]  p5.js
│   │       │   └── [Dec 13  2016]  p5.dom.js
│   │       ├── [Dec 13  2016]  virgo.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  taurus.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  sketch.js
│   │       ├── [Dec 13  2016]  scorpio.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  sagittarius.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  pisces.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  libra.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  leo.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  index.html
│   │       ├── [Dec 13  2016]  horobackgroundtext.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  horobackground.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  gemini.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  capricorn.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  cancer.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  aries.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  aquarius.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  04Thumbnail_sure.jpg
│   │       ├── [Dec 13  2016]  02Popup1.html
│   │       └── [Dec 13  2016]  01index.html
│   ├── [Jan 19  2020]  jamie
│   │   ├── [Dec 13  2016]  jamie.html
│   │   ├── [Dec 13  2016]  9.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  9.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  8.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  8.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  7.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  7.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  6.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  6.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  5.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  5.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  4.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  4.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  3.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  3.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  2.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  2.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  10.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  10.jp2
│   │   ├── [Dec 13  2016]  1.jpg
│   │   └── [Dec 13  2016]  1.jp2
│   ├── [Jan 19  2020]  images
│   │   ├── [Jan 19  2020]  headers
│   │   │   ├── [Jan  9  2017]  2016.jpg
│   │   │   └── [Jan  9  2017]  2013.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  samantha.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  miles.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  maya.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  mariah.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  kira.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  kevin.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  kelli.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  kate.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  joyce.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  joni.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  jcwt.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  jamie.png
│   │   ├── [Dec 13  2016]  hyunho.png
│   │   └── [Dec 13  2016]  adam.png
│   ├── [Jan 19  2020]  assets
│   │   ├── [Jan 19  2020]  js
│   │   │   ├── [Dec 13  2016]  util.js
│   │   │   ├── [Dec 13  2016]  skel.min.js
│   │   │   ├── [Dec 13  2016]  main.js
│   │   │   └── [Dec 13  2016]  jquery.min.js
│   │   └── [Jan 19  2020]  css
│   │       ├── [Jan 19  2020]  images
│   │       │   └── [Dec 13  2016]  overlay.png
│   │       └── [Dec 13  2016]  main.css
│   ├── [Jan 19  2020]  adam
│   │   ├── [Dec 13  2016]  adam.html
│   │   ├── [Dec 13  2016]  4.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  3.jpg
│   │   ├── [Dec 13  2016]  2.jpg
│   │   └── [Dec 13  2016]  1.jpg
│   └── [Jan  9  2017]  index.html
├── [Feb 14  2020]  files.txt
├── [Feb 14  2020]  CNAME
├── [Feb 13  2020]  watermarkbook.pdf
├── [Jan 27  2020]  type2.zip
├── [Jan 20  2020]  old-broken_path
│   ├── [Apr 21  2016]  blah.html
│   ├── [Feb  4  2015]  lsysgal.html
│   ├── [Jan 17  2015]  lsysopen.html
│   ├── [Jan 17  2015]  lsys.html
│   └── [Apr 24  2013]  gif.html
├── [Jan 20  2020]  clocks
│   ├── [Jan 24  2015]  clock4.html
│   ├── [Jan 23  2015]  canvastest3.html
│   ├── [Jan 23  2015]  canvastest2.html
│   └── [Jan 21  2015]  canvastest.html
├── [Jan 20  2020]  scraps
│   ├── [Jan 20  2020]  scraps
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap156.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap155.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap154.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap153.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap152.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap151.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap150.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap149.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap148.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap147.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap146.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap145.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap144.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap143.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap142.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap141.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap140.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap139.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap138.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap137.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap136.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap135.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap134.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap133.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap132.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap131.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap130.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap129.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap128.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap127.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap126.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap125.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap124.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap123.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap122.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap121.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap120.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap119.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap118.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap117.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap116.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap115.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap114.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap113.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap112.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap111.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap110.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap109.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap108.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap107.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap106.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap105.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap104.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap103.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap102.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap99.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap98.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap101.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap100.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap97.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap96.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap95.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap94.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap93.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap92.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap91.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap90.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap89.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap88.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap87.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap86.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap85.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap84.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap83.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap82.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap81.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap80.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap79.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap78.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap77.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap76.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap75.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap74.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap73.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap72.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap71.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap70.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap69.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap68.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap67.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap66.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap65.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap64.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap63.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap62.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap61.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap60.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap59.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap58.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap57.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap56.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap55.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap54.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap53.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap52.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap51.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap50.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap49.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap48.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap47.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap46.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap45.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap44.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap43.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap42.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap41.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap40.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap39.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap38.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap37.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap36.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap35.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap34.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap33.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap32.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap31.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap30.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap29.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap28.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap27.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap26.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap25.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap24.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap23.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap22.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap21.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap20.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap19.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap18.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap17.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap16.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap15.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap14.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap13.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap12.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap11.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap10.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap9.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap8.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap7.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap6.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap5.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap4.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap3.jpg
│   │   ├── [Mar  7  2012]  scrap2.jpg
│   │   └── [Mar  7  2012]  scrap1.jpg
│   └── [Jan 20  2020]  index.html
├── [Jan 20  2020]  bells
│   ├── [Apr 24  2015]  ,.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  9.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  8.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  7.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  6.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  5.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  4.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  3.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  2.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  1.mp3
│   ├── [Apr 24  2015]  0.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  z.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  y.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  v.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  u.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  s.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  r.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  q.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  p.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  o.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  n.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  m.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  l.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  k.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  j.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  i.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  h.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  g.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  f.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  e.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  d.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  c.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  bells.html~
│   ├── [Apr 23  2015]  bells.html
│   ├── [Apr 23  2015]  b.mp3
│   ├── [Apr 23  2015]  a.mp3
│   └── [Apr 23  2015]  !.mp3
├── [Jan 20  2020]  poems
│   └── [Jun 13  2015]  drawing.html
├── [Jan 20  2020]  17
│   ├── [Jul 10  2015]  moth.html
│   ├── [Jul 10  2015]  wings.js~
│   ├── [Jul 10  2015]  wings.js
│   ├── [Jul 10  2015]  treebark.js~
│   ├── [Jul 10  2015]  treebark.js
│   ├── [Jul 10  2015]  mothtexture3.js~
│   ├── [Jul 10  2015]  mothtexture3.js
│   ├── [Jul 10  2015]  mothname.js
│   ├── [Jul 10  2015]  mothbot.js~
│   ├── [Jul 10  2015]  mothbot.js
│   ├── [Jul 10  2015]  legs.js~
│   ├── [Jul 10  2015]  legs.js
│   └── [Jul 10  2015]  deterministicRandom.js
├── [Jan 20  2020]  static
│   ├── [Jan 20  2020]  clouds
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud9.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud8.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud7.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud6.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud5.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud41.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud40.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud4.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud39.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud38.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud37.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud36.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud35.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud34.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud33.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud32.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud31.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud30.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud3.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud29.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud28.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud27.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud26.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud25.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud24.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud23.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud22.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud21.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud20.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud2.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud19.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud18.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud17.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud16.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud15.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud14.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud13.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud12.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud11.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud10.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud1.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  testcloud0.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  ratelimit.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  no.png
│   │   ├── [Sep 17  2015]  cloudwalk.js
│   │   └── [Sep 17  2015]  cloudwalk.html
│   ├── [Jan 20  2020]  bells
│   │   ├── [Sep 17  2015]  z.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  y.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  w.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  v.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  u.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  s.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  r.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  q.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  p.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  o.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  n.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  m.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  l.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  k.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  j.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  i.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  h.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  g.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  f.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  e.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  d.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  c.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  bells.js
│   │   ├── [Sep 17  2015]  bells.html~
│   │   ├── [Sep 17  2015]  b.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  a.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  9.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  8.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  7.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  6.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  5.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  4.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  3.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  2.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  1.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  0.mp3
│   │   ├── [Sep 17  2015]  ,.mp3
│   │   └── [Sep 17  2015]  !.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  world_map_000.html
│   ├── [Sep 17  2015]  windowdeter.js
│   ├── [Sep 17  2015]  wallpaper_groups.js
│   ├── [Sep 17  2015]  subpanels.js
│   ├── [Sep 17  2015]  stepplain.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  stepforest.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  stepcity.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  stainedglassdeter.js
│   ├── [Sep 17  2015]  sigildeter.js
│   ├── [Sep 17  2015]  possible_staircases_03.js
│   ├── [Sep 17  2015]  plain.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  perlin.js
│   ├── [Sep 17  2015]  mothdeterdither.js
│   ├── [Sep 17  2015]  jquery.js
│   ├── [Sep 17  2015]  forest.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  dither.js
│   ├── [Sep 17  2015]  diffusiondither.js
│   ├── [Sep 17  2015]  deterministicRandom.js
│   ├── [Sep 17  2015]  dance_instructions.js
│   ├── [Sep 17  2015]  city.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  buzz.min.js
│   ├── [Sep 17  2015]  bezierdeterdither.js
│   ├── [Sep 17  2015]  automaticDrawing03.js
│   ├── [Sep 17  2015]  a9.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a8.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a7.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a6.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a5.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a4.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a3.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a2.mp3
│   ├── [Sep 17  2015]  a1.mp3
│   └── [Sep 17  2015]  a0.mp3
├── [Jan 20  2020]  terrarium
│   ├── [Jan 20  2020]  sun
│   │   ├── [Sep  5  2015]  lil.jpg
│   │   ├── [Sep  5  2015]  sigil.png
│   │   ├── [Sep  5  2015]  moth.png
│   │   ├── [Sep  5  2015]  undefinedpoem.png
│   │   └── [Sep  5  2015]  inflor.png
│   ├── [Jan 20  2020]  booknew
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-9.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-8.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-7.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-6.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-5.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-4.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-3.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-27.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-26.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-25.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-24.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-23.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-22.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-21.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-20.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-2.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-19.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-18.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-17.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-16.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-15.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-14.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-13.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-12.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-11.txt
│   │   ├── [Aug 16  2015]  book-10.txt
│   │   └── [Aug 16  2015]  book-1.txt
│   ├── [Sep 20  2015]  stainedglassdeter2.html
│   ├── [Sep 11  2015]  vvcanvas.png
│   ├── [Sep 11  2015]  s43bezier114.gif
│   ├── [Sep 11  2015]  bezier114.gif
│   ├── [Sep 11  2015]  bezier11.gif
│   ├── [Sep 11  2015]  43bezier114.gif
│   ├── [Sep 11  2015]  3bezier114.gif
│   ├── [Sep 11  2015]  sigil.png
│   ├── [Sep 11  2015]  bottles.mp3
│   ├── [Aug 18  2015]  window.html
│   ├── [Aug 16  2015]  clockround.html
│   ├── [Aug 16  2015]  canvastest6.html
│   ├── [Aug 16  2015]  clock5.html
│   ├── [Aug 16  2015]  just_exchanges.html
│   └── [Aug 16  2015]  play.html
├── [Jan 20  2020]  addons
│   ├── [Oct 19  2015]  p5.sound.min.js
│   ├── [Oct 19  2015]  p5.sound.js
│   ├── [Oct 19  2015]  p5.play.js
│   └── [Oct 19  2015]  p5.dom.js
├── [Jan 20  2020]  inflor
│   ├── [Jan 20  2020]  clouds
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud9.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud8.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud7.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud6.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud5.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud41.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud40.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud4.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud39.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud38.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud37.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud36.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud35.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud34.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud33.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud32.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud31.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud30.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud3.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud29.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud28.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud27.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud26.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud25.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud24.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud23.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud22.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud21.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud20.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud2.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud19.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud18.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud17.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud16.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud15.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud14.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud13.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud12.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud11.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud10.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud1.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  testcloud0.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  ratelimit.png
│   │   ├── [Feb 17  2016]  no.jpg
│   │   ├── [Feb 17  2016]  cloudwalk.js
│   │   └── [Feb 17  2016]  cloudwalk.html
│   ├── [Jan 20  2020]  bells
│   │   ├── [Feb 17  2016]  z.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  y.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  w.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  v.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  u.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  s.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  r.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  q.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  p.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  o.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  n.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  m.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  l.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  k.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  j.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  i.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  h.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  g.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  f.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  e.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  d.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  c.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  bells.js
│   │   ├── [Feb 17  2016]  bells.html~
│   │   ├── [Feb 17  2016]  b.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  a.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  9.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  8.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  7.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  6.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  5.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  4.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  3.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  2.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  1.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  0.mp3
│   │   ├── [Feb 17  2016]  ,.mp3
│   │   └── [Feb 17  2016]  !.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  windowdeter.js
│   ├── [Feb 17  2016]  wallpaper_groups.js
│   ├── [Feb 17  2016]  telescope.js
│   ├── [Feb 17  2016]  subpanels.js
│   ├── [Feb 17  2016]  stepplain.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  stepforest.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  stepcity.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  stainedglassdeter.js
│   ├── [Feb 17  2016]  sigildeter.js
│   ├── [Feb 17  2016]  possible_staircases_03.js
│   ├── [Feb 17  2016]  plain.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  perlin.js
│   ├── [Feb 17  2016]  mousetrap.min.js
│   ├── [Feb 17  2016]  mothdeterdither.js
│   ├── [Feb 17  2016]  just_exchanges_01.js
│   ├── [Feb 17  2016]  jupiter_clock.js
│   ├── [Feb 17  2016]  jquery.js
│   ├── [Feb 17  2016]  inflorescence.html
│   ├── [Feb 17  2016]  growing_plant.js
│   ├── [Feb 17  2016]  forest.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  dither.js
│   ├── [Feb 17  2016]  diffusiondither.js
│   ├── [Feb 17  2016]  deterministicRandom.js
│   ├── [Feb 17  2016]  dance_instructions.js
│   ├── [Feb 17  2016]  comet.js
│   ├── [Feb 17  2016]  clock.js
│   ├── [Feb 17  2016]  clock.html
│   ├── [Feb 17  2016]  city.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  buzz.min.js
│   ├── [Feb 17  2016]  body.js
│   ├── [Feb 17  2016]  bezier.js
│   ├── [Feb 17  2016]  automaticDrawing03.js
│   ├── [Feb 17  2016]  a9.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a8.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a7.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a6.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a5.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a4.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a3.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a2.mp3
│   ├── [Feb 17  2016]  a1.mp3
│   └── [Feb 17  2016]  a0.mp3
├── [Jan 20  2020]  body
│   ├── [Apr  2  2016]  body.html
│   └── [Apr  2  2016]  mousetrap.js
├── [Jan 20  2020]  mothsDM
│   ├── [Sep 18  2016]  deferredArrangements.js
│   ├── [Sep 18  2016]  preload_image.jpg
│   ├── [Sep 18  2016]  index.html
│   ├── [Sep 18  2016]  mothdeterdither_old.js
│   ├── [Sep 18  2016]  mothdeterdither.js
│   ├── [Sep 18  2016]  deterministicRandom.js
│   └── [Sep 18  2016]  arrangements_02.js
├── [Jan 19  2020]  powderroom
│   ├── [Feb 21  2020]  index.html
│   ├── [Feb 14  2020]  24hourwater
│   │   ├── [Feb 21  2020]  24hourwater.html
│   │   ├── [Oct 21  2017]  screen4.png
│   │   ├── [Oct 21  2017]  screen3.png
│   │   ├── [Oct 21  2017]  screen2.png
│   │   ├── [Oct 21  2017]  screen1.png
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8752_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8750_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  24hourwaterposter_WEB_tall.pdf
│   │   ├── [Oct 21  2017]  24hourwaterposter_WEB_tall.jpg
│   │   └── [Oct 21  2017]  24_hr_water_list.jpg
│   ├── [Jan 19  2020]  highestgrossing
│   │   ├── [Feb 21  2020]  highest_grossing_list_of_works_2.pdf
│   │   ├── [Feb 21  2020]  highestgrossing.html
│   │   ├── [Jan 19  2020]  Highest G Opening Images _ Photo Credit_ Se A Kim of Tartan Arts
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0503_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0482_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0472_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0463_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0461_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0448_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0425_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0416_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0412_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0390_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0386_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0379_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0367_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0361_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0342_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0340_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0338_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0335_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0325_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0322_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0321_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0318_1_.JPG
│   │   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_0309_1_.JPG
│   │   │   └── [Oct 21  2017]  IMG_0303_1_.JPG
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8505_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8492_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8475_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8427_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8422_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8383_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  IMG_8338_edit_web.jpg
│   │   ├── [Oct 21  2017]  Highest_Grossing_Poster_WEB.gif
│   │   ├── [Oct 21  2017]  highest_grossing_list_of_works_2.jpg
│   │   └── [Oct 21  2017]  highest_grossing_list_of_works.jpg
│   ├── [Nov 28  2017]  webster_chrominance_pr.png
│   ├── [Nov 16  2017]  Triptych_3.jpg
│   ├── [Oct 23  2017]  Alex_Powder_Room_Promo_Image.jpg
│   ├── [Oct 23  2017]  875_to_1079_530_to_1710_image.png
│   ├── [Oct 21  2017]  Powder_Room_Empty_small.jpg
│   └── [Oct 21  2017]  CompositionForTheGovernorsPalace_PromoImage.jpg
├── [Jan 19  2020]  sensitive
│   ├── [Jan 19  2020]  done
│   │   ├── [Feb 19  2017]  5.png
│   │   ├── [Feb 19  2017]  4.png
│   │   ├── [Feb 19  2017]  3.png
│   │   ├── [Feb 19  2017]  2.png
│   │   ├── [Feb 19  2017]  1.png
│   │   └── [Feb 19  2017]  0.png
│   ├── [Feb 19  2017]  lullabye.mp3
│   ├── [Feb 19  2017]  index.html
│   └── [Feb 19  2017]  hand.png
├── [Jan 19  2020]  giphy_interactive
│   ├── [Apr 13  2017]  yqF4FDTGyV0ru.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  xTiTngNZh2OkpyrcQg.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  UkHgI9fUMwNFe.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  torso_00.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  RopTs3DIHoDfi.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  r74BwGcaaWW6k.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  legs_02.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  legs_01.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  legs_00.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  l3vQZXF3XxdnpQMH6.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  l2JehitegirY32OAw.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  KvGp27n3MyAUg.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  jupiter.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  hmefEDbzRKSyI.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  hand_03.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  hand_02.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  hand_01.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  hand_00.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  giphy.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  eye_00_small.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  eye_00.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  demo.html
│   ├── [Apr 13  2017]  bg_00.gif
│   ├── [Apr 13  2017]  absolute positioning.png
│   └── [Apr 13  2017]  3o85xJUQuHVCBnWGys.gif
├── [Jan 19  2020]  cursorsarchive
│   ├── [Jan 19  2020]  NN_cursors
│   ├── [Jun 28  2018]  style.css
│   ├── [Jun 28  2018]  sort.js
│   ├── [Jun 28  2018]  rndom.js
│   ├── [Jun 28  2018]  index.html
│   ├── [Jun 28  2018]  grid.js
│   └── [Jun 28  2018]  colors.js
├── [Jan 19  2020]  architecture
│   ├── [Jan 19  2020]  0
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im99.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im98.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im97.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im96.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im95.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im94.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im93.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im92.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im91.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im90.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im9.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im89.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im88.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im87.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im86.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im85.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im84.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im83.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im82.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im81.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im80.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im8.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im79.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im78.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im77.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im76.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im75.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im74.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im73.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im72.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im71.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im70.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im7.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im69.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im68.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im67.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im66.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im65.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im64.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im63.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im62.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im61.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im60.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im6.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im59.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im58.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im57.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im56.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im55.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im54.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im53.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im52.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im51.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im50.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im5.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im49.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im48.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im47.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im46.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im45.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im44.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im43.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im422.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im421.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im420.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im42.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im419.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im418.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im417.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im416.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im415.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im414.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im413.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im412.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im411.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im410.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im41.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im409.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im408.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im407.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im406.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im405.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im404.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im403.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im402.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im401.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im400.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im40.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im4.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im399.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im398.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im397.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im396.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im395.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im394.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im393.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im392.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im391.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im390.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im39.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im389.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im388.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im387.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im386.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im385.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im384.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im383.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im382.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im381.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im380.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im38.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im379.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im378.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im377.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im376.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im375.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im374.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im373.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im372.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im371.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im370.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im37.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im369.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im368.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im367.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im366.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im365.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im364.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im363.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im362.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im361.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im360.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im36.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im359.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im358.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im357.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im356.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im355.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im354.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im353.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im352.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im351.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im350.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im35.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im349.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im348.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im347.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im346.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im345.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im344.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im343.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im342.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im341.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im340.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im34.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im339.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im338.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im337.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im336.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im335.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im334.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im333.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im332.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im331.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im330.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im33.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im329.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im328.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im327.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im326.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im325.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im324.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im323.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im322.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im321.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im320.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im32.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im319.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im318.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im317.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im316.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im315.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im314.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im313.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im312.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im311.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im310.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im31.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im309.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im308.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im307.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im306.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im305.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im304.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im303.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im302.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im301.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im300.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im30.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im3.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im299.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im298.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im297.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im296.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im295.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im294.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im293.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im292.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im291.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im290.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im29.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im289.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im288.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im287.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im286.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im285.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im284.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im283.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im282.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im281.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im280.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im28.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im279.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im278.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im277.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im276.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im275.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im274.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im273.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im272.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im271.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im270.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im27.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im269.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im268.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im267.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im266.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im265.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im264.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im263.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im262.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im261.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im260.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im26.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im259.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im258.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im257.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im256.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im255.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im254.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im253.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im252.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im251.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im250.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im25.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im249.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im248.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im247.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im246.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im245.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im244.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im243.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im242.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im241.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im240.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im24.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im239.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im238.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im237.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im236.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im235.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im234.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im233.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im232.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im231.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im230.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im23.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im229.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im228.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im227.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im226.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im225.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im224.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im223.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im222.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im221.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im220.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im22.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im219.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im218.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im217.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im216.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im215.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im214.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im213.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im212.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im211.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im210.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im21.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im209.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im208.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im207.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im206.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im205.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im204.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im203.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im202.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im201.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im200.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im20.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im2.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im199.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im198.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im197.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im196.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im195.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im194.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im193.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im192.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im191.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im190.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im19.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im189.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im188.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im187.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im186.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im185.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im184.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im183.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im182.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im181.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im180.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im18.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im179.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im178.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im177.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im176.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im175.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im174.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im173.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im172.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im171.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im170.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im17.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im169.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im168.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im167.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im166.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im165.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im164.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im163.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im162.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im161.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im160.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im16.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im159.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im158.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im157.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im156.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im155.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im154.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im153.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im152.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im151.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im150.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im15.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im149.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im148.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im147.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im146.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im145.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im144.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im143.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im142.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im141.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im140.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im14.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im139.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im138.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im137.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im136.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im135.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im134.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im133.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im132.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im131.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im130.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im13.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im129.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im128.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im127.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im126.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im125.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im124.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im123.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im122.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im121.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im120.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im12.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im119.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im118.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im117.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im116.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im115.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im114.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im113.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im112.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im111.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im110.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im11.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im109.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im108.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im107.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im106.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im105.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im104.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im103.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im102.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im101.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im100.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im10.jpg
│   │   ├── [Aug 19  2018]  im1.jpg
│   │   └── [Aug 19  2018]  im0.jpg
│   └── [Aug 19  2018]  buildings.html
├── [Jan 19  2020]  grounditself_12_6.pdf
├── [Jan 19  2020]  cloudpass
│   ├── [Dec 29 02:11]  bio.html
│   ├── [Jan 19  2020]  light
│   │   ├── [Mar  2  2013]  skylight6.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light9.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light8.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light6.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light12.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light11.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light10.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light5.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light4.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light3.png
│   │   ├── [Mar  1  2013]  light2.png
│   │   └── [Mar  1  2013]  light1.png
│   ├── [Apr 15  2013]  Memo-1.m4a
│   └── [Mar 18  2013]  sounds.mp3
├── [Jan 19  2020]  fiend_cramp_online
│   ├── [Jan 19  2020]  it's dot net_files
│   │   ├── [May 24  2019]  tumblr_mr04zaLclS1sbx6kgo1_500.jpg
│   │   ├── [May 24  2019]  tumblr_mghbo6GRFQ1qz4tfgo1_400.gif
│   │   ├── [May 24  2019]  tumblr_m0mynk200G1qcfn0j.gif
│   │   ├── [May 24  2019]  neww.gif
│   │   ├── [May 24  2019]  misty.gif
│   │   ├── [May 24  2019]  Hot-02-june.gif
│   │   ├── [May 24  2019]  a_baby.gif
│   │   └── [May 24  2019]  12yEARSAGOaGIANTROBOTSUDDENLYAPPEAREDifubelieveit.png
│   ├── [May 25  2019]  home.html
│   ├── [May 24  2019]  welcome.gif
│   ├── [May 24  2019]  us-egg.gif
│   ├── [May 24  2019]  rvicon.gif
│   ├── [May 24  2019]  VFWXSnowBackgroundAnim.gif
│   ├── [May 24  2019]  o21.gif
│   ├── [May 24  2019]  kingofkings.gif
│   ├── [May 24  2019]  IMeltWithYou.mp3
│   ├── [May 24  2019]  horse2.gif
│   ├── [May 24  2019]  eggani.gif
│   ├── [May 24  2019]  egg_p.gif
│   ├── [May 24  2019]  egg_home-rd.gif
│   ├── [May 24  2019]  egg_g.gif
│   ├── [May 24  2019]  egg_cracks.gif
│   ├── [May 24  2019]  egg.gif
│   ├── [May 24  2019]  campingtent.gif
│   ├── [May 24  2019]  Easteregg.gif
│   ├── [May 24  2019]  blink_friend.gif
│   ├── [May 24  2019]  banner.gif
│   ├── [May 24  2019]  background.gif
│   └── [May 24  2019]  Background064.gif
├── [Jan 19  2020]  Spooler_files
│   ├── [Jun 16  2019]  widgets.js
│   ├── [Jun 16  2019]  widget_iframe.html
│   ├── [Jun 16  2019]  tweet_button.html
│   ├── [Jun 16  2019]  style.css
│   ├── [Jun 16  2019]  jquery-2.js
│   ├── [Jun 16  2019]  grid.css
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KFElAXsAEWJUt.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KEdLlWwAEyQRG.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KE8-6XoAg9gIk.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KDr3_XsAAacjn.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KD2mAXYAUfXtz.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KCKkkXUAA22vC.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KByODWkAApZwk.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KBNcHWkAA3JC1.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KAU9CXUAEQOYX.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KAjyHWsAY9mf8.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9KA9spWwAEwxbY.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9J_hoDXoAAGXwv.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9J-wopXkAAHQog.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9J-M0NXsAAQHnj.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  D9J-hlJXUAAMQh7.jpg
│   ├── [Jun 16  2019]  button.js
│   └── [Jun 16  2019]  app.js
├── [Jan 19  2020]  flower_sale
│   ├── [Jul 21  2019]  flower_sale.html
│   ├── [Jul 12  2019]  d.jpg
│   ├── [Jul 12  2019]  c.jpg
│   ├── [Jul 12  2019]  b.jpg
│   └── [Jul 12  2019]  a.jpg
├── [Jan 13  2020]  toolkit.html
├── [Jan 13  2020]  emsI.html
├── [Dec  4  2019]  everest_cv.pdf
├── [Jun 29  2019]  JunkNestCity_playtest.pdf
├── [Jun 16  2019]  moss.html
├── [Jun  3  2019]  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.mp3
├── [Apr 10  2019]  63_microgames.pdf
├── [Apr  3  2019]  defaultfilename.html
├── [Mar 31  2019]  xraymutation_reader_plants.pdf
├── [Mar 26  2019]  town.mp4
├── [Mar 26  2019]  town.mp3
├── [Feb  8  2019]  ground_itself_2_7.pdf
├── [Jan  7  2019]  grounditself_1_7.pdf
├── [Dec 10  2018]  views on an object-tree.pdf
├── [Dec 10  2018]  views on an object-owl.pdf
├── [Dec 10  2018]  views on an object-face.pdf
├── [Dec  9  2018]  window.html
├── [Nov  7  2018]  ifjupiterhad.html
├── [Sep 14  2018]  worm_back.mp3
├── [Sep  3  2018]  roomgame.mp3
├── [Sep  3  2018]  forzium_everest.mp3
├── [Sep  1  2018]  everest_pipkin_cv.pdf
├── [Aug 19  2018]  everest_pipkin_full_proposal.pdf
├── [Jun 28  2018]  bronte_blackflash.pdf
├── [Jun  9  2018]  translations.html
├── [Feb 18  2018]  cartographyofknownspaces.pdf
├── [Feb  4  2018]  headshot_bw.jpg
├── [Jan 24  2018]  IndigenousCircuits.pdf
├── [Dec 20  2017]  earsmall.png
├── [Dec 20  2017]  ear.png
├── [Aug 15  2017]  spread.jpg
├── [Aug 15  2017]  hand2.jpg
├── [Aug 15  2017]  books.jpg
├── [Aug 15  2017]  beds2.jpg
├── [Aug 15  2017]  stair.png
├── [Aug 15  2017]  rocks.png
├── [Aug 15  2017]  houses.png
├── [Aug 15  2017]  hands.png
├── [Aug 15  2017]  guns.png
├── [Aug 15  2017]  beds.png
├── [Jul 31  2017]  g 1
│   ├── [Jul 31  2017]  old connectors
│   │   ├── [Jun 14  2017]  temp_connector_plus.png
│   │   └── [Jun 14  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jul 31  2017]  jq-drag
│   │   ├── [Jul 31  2017]  ui
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.widget.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.tooltip.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.spinner.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.slider.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.selectable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.resizable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.progressbar.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.position.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.mouse.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.menu.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.effect.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.effect-transfer.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.droppable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.draggable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.core.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.button.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.autocomplete.js
│   │   │   └── [Jun 14  2017]  jquery-ui.custom.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-ui-draggable-collision.min.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  README
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-ui-draggable-collision.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-collision.min.js
│   │   └── [Jun 14  2017]  jquery-1.8.3.min.js
│   ├── [Jun 14  2017]  test.png
│   ├── [Jun 14  2017]  temp_connector_plus.png
│   ├── [Jun 14  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jun 14  2017]  springs.js
│   ├── [Jun 14  2017]  slideshow.js
│   ├── [Jun 14  2017]  sharing.js
│   ├── [Jun 14  2017]  giphysplash.html
│   ├── [Jun 14  2017]  giphy_search.js
│   └── [Jun 14  2017]  geometry.js
├── [Jul 18  2017]  NN_cursors
├── [Jul  6  2017]  giphy_7_6
│   ├── [Jul  6  2017]  jq-drag
│   │   ├── [Jul  6  2017]  ui
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.widget.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.tooltip.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.spinner.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.slider.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.selectable.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.resizable.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.progressbar.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.position.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.mouse.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.menu.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.effect.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.effect-transfer.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.droppable.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.draggable.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.core.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.button.js
│   │   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery.ui.autocomplete.js
│   │   │   └── [Jul  6  2017]  jquery-ui.custom.js
│   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery-ui-draggable-collision.min.js
│   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery-ui-draggable-collision.js
│   │   ├── [Jul  6  2017]  README
│   │   ├── [Jul  6  2017]  jquery-collision.min.js
│   │   └── [Jul  6  2017]  jquery-1.8.3.min.js
│   ├── [Jul  6  2017]  sharing.js
│   ├── [Jul  6  2017]  index.html
│   ├── [Jul  6  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jul  6  2017]  springs.js
│   ├── [Jul  6  2017]  slideshow.js
│   ├── [Jul  6  2017]  ogimage_small.jpg
│   ├── [Jul  6  2017]  ogimage.jpg
│   ├── [Jul  6  2017]  giphyartslogo.jpg
│   ├── [Jul  6  2017]  giphy_search.js
│   ├── [Jul  6  2017]  geometry.js
│   └── [Jul  6  2017]  favicon.png
├── [Jul  6  2017]  ogimage.jpg
├── [Jul  3  2017]  giphy_7_3
│   ├── [Jul  3  2017]  jq-drag
│   │   ├── [Jul  3  2017]  ui
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.widget.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.tooltip.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.spinner.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.slider.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.selectable.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.resizable.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.progressbar.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.position.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.mouse.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.menu.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.effect.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.effect-transfer.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.droppable.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.draggable.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.core.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.button.js
│   │   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery.ui.autocomplete.js
│   │   │   └── [Jul  3  2017]  jquery-ui.custom.js
│   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery-ui-draggable-collision.min.js
│   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery-ui-draggable-collision.js
│   │   ├── [Jul  3  2017]  jquery-collision.min.js
│   │   ├── [Jul  3  2017]  README
│   │   └── [Jul  3  2017]  jquery-1.8.3.min.js
│   ├── [Jul  3  2017]  index.html
│   ├── [Jul  3  2017]  sharing.js
│   ├── [Jul  3  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jul  3  2017]  springs.js
│   ├── [Jul  3  2017]  slideshow.js
│   ├── [Jul  3  2017]  giphy_search.js
│   ├── [Jul  3  2017]  geometry.js
│   └── [Jul  3  2017]  favicon.png
├── [Jun 14  2017]  witheringsystems_4_giphy_show_build
│   ├── [Jun 14  2017]  springs.js
│   ├── [Jun 14  2017]  divbody.html
│   ├── [Jun 14  2017]  slideshow.js
│   ├── [Jun 14  2017]  giphy_search.js
│   ├── [Jun 14  2017]  jq-drag
│   │   ├── [Jun 14  2017]  ui
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.widget.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.tooltip.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.spinner.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.slider.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.resizable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.selectable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.progressbar.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.position.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.mouse.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.menu.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.effect.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.effect-transfer.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.droppable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.draggable.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.core.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.autocomplete.js
│   │   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery.ui.button.js
│   │   │   └── [Jun 14  2017]  jquery-ui.custom.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-ui-draggable-collision.min.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-ui-draggable-collision.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-collision.min.js
│   │   ├── [Jun 14  2017]  jquery-1.8.3.min.js
│   │   └── [Jun 14  2017]  README
│   ├── [Jun 14  2017]  test.png
│   ├── [Jun 14  2017]  temp_connector_plus.png
│   ├── [Jun 14  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jun 14  2017]  sharing.js
│   └── [Jun 14  2017]  geometry.js
├── [Jun 11  2017]  giphy_6_11_sentin
│   ├── [Jun 11  2017]  springs.js
│   ├── [Jun 11  2017]  divbody.html
│   ├── [Jun 11  2017]  giphy_search.js
│   ├── [Jun 11  2017]  temp_connector_plus.png
│   ├── [Jun 11  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jun 11  2017]  old connectors
│   │   ├── [Jun 11  2017]  temp_connector_plus.png
│   │   └── [Jun 11  2017]  temp_connector.png
│   ├── [Jun 11  2017]  jq-drag
│   │   ├── [Jun 11  2017]  ui
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.widget.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.tooltip.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.spinner.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.slider.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.selectable.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.resizable.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.progressbar.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.position.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.mouse.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.menu.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.effect.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.effect-transfer.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.droppable.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.draggable.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.core.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.button.js
│   │   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery.ui.autocomplete.js
│   │   │   └── [Jun 11  2017]  jquery-ui.custom.js
│   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery-ui-draggable-collision.min.js
│   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery-ui-draggable-collision.js
│   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery-collision.min.js
│   │   ├── [Jun 11  2017]  jquery-1.8.3.min.js
│   │   └── [Jun 11  2017]  README
│   ├── [Jun 11  2017]  test.png
│   ├── [Jun 11  2017]  slideshow.js
│   ├── [Jun 11  2017]  sharing.js
│   └── [Jun 11  2017]  geometry.js
├── [May 29  2017]  flower game for different games
│   ├── [May 29  2017]  sounds
│   │   ├── [May 29  2017]  tink
│   │   │   ├── [May 29  2017]  2.wav
│   │   │   ├── [May 29  2017]  1.wav
│   │   │   └── [May 29  2017]  0.wav
│   │   └── [May 29  2017]  death
│   │       ├── [May 29  2017]  2.wav
│   │       ├── [May 29  2017]  1.wav
│   │       └── [May 29  2017]  0.wav
│   ├── [May 29  2017]  addons
│   │   ├── [May 29  2017]  tone.js
│   │   ├── [May 29  2017]  p5.play.js
│   │   └── [May 29  2017]  p5.js
│   ├── [May 29  2017]  stippler.js
│   ├── [May 29  2017]  sounder.js
│   ├── [May 29  2017]  sketch.js
│   ├── [May 29  2017]  sentinel.js
│   ├── [May 29  2017]  scores.js
│   ├── [May 29  2017]  rndom.js
│   ├── [May 29  2017]  remover.js
│   ├── [May 29  2017]  orbiter.js
│   ├── [May 29  2017]  live_edit.js
│   ├── [May 29  2017]  line.js
│   ├── [May 29  2017]  index.html
│   ├── [May 29  2017]  gamepad_manager.js
│   ├── [May 29  2017]  follower.js
│   ├── [May 29  2017]  explosions.js
│   ├── [May 29  2017]  experimentalsounder.js
│   ├── [May 29  2017]  effects.js
│   ├── [May 29  2017]  deterministic_random.js
│   ├── [May 29  2017]  collectible.js
│   ├── [May 29  2017]  bullet.js
│   └── [May 29  2017]  anglewalker.js
├── [Apr 10  2017]  withering.jpg
├── [Apr 10  2017]  flower_1.png
├── [Apr 10  2017]  flower_2.jpg
├── [Apr  9  2017]  inflor1.png
├── [Apr  9  2017]  inflor2.png
├── [Apr  3  2017]  body.html
├── [Mar 31  2017]  witheringsystems_stugan.mp4
├── [Mar 27  2017]  bestdeserts.html
├── [Mar 27  2017]  bestdesserts.html
├── [Mar 23  2017]  softserve.png
├── [Mar 23  2017]  oldlogo.png
├── [Feb 25  2017]  dessertsdesertsimage.jpg
├── [Feb 17  2017]  artesia nm.jpg
├── [Jan 28  2017]  flight.html
├── [Jan 20  2017]  withering_systems betaburgh
│   ├── [Jan 20  2017]  terminals.jpg
│   ├── [Oct 31  2016]  withering_systemsdetail.png
│   ├── [Oct 31  2016]  withering_systemsdetail2.png
│   ├── [Oct 31  2016]  withering_systemsdetail.jpg
│   └── [Oct 31  2016]  withering_systems.jpg
├── [Oct 28  2016]  antediluvian_people.jpg
├── [Apr 11  2016]  mousetrap.js
├── [Apr 11  2016]  bodies.html
├── [Nov 30  2015]  no_people.js
├── [Oct 26  2015]  gif maker
│   ├── [Oct 26  2015]  libraries
│   │   ├── [Oct 26  2015]  p5.sound.js
│   │   ├── [Oct 26  2015]  p5.js
│   │   └── [Oct 26  2015]  p5.dom.js
│   ├── [Oct 26  2015]  sketch.js
│   ├── [Oct 26  2015]  index.html
│   ├── [Oct 26  2015]  gif.worker.js
│   └── [Oct 26  2015]  gif.js
├── [Oct 19  2015]  p5.js
├── [Oct  1  2015]  links.html
├── [Sep 23  2015]  marker.png
├── [Sep 23  2015]  ocrad.js
├── [Aug  9  2015]  bezier3.html
├── [Oct 29  2014]  testunicode13.html
├── [Aug  2  2014]  music.ogg
├── [Aug  2  2014]  music.mp3
├── [Jun 23  2014]  Untitled.mp3
└── [May 20  2013]  treess.gif


150 directories, 2228 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro